Foto plodu 50 Kč
Určení pohlaví plodu zdarma
Zavedení nitroděložního nehormonálního tělíska 600 Kč
Zavedení nitroděložního hormonálního tělíska 5000 kč
Sterilní jednorázová zrcadla 30 Kč
Těhotenský test v ordinaci 50 Kč
Aplikace injekční antikoncepce 100 Kč
Předepsání antikoncepce pro nové uživatelky zdarma
Potvrzení o zdravotním stavu klientky na žádost zaměstnavatele ev. komerční pojišťovny 200 Kč
Sepsání k umělému přerušení těhotenství 1000 Kč